Нохчийн Республикехь 2023-гIа шо Нохчийн меттан шо дIакхайкхоран хьокъехь Нохчийн Республикин Куьйгалхочун

Указ

28.11.2022 ш. Соьлжа-ГIала                                                                     №245

Нохчийн мотт, нохчийн халкъан культура, гIиллакхаш Iалашдаран, кхиоран, дардоран Iалашонашца сацам бо:

  1. Нохчийн Республикехь 2023-гIа шо Нохчийн меттан шо дIакхайкхо.
  2. Нохчийн Республикехь Нохчийн меттан шо дIадахьарехула вовшахтохараллин комитет (кхидIа – вовшахтуху комитет) вовшахтоха, йуххедилларца нийса а догIуш, цуьнан хIоттам чIагIбан.
  3. 2023-чу шарахь Нохчийн меттан шо дIадахьарна кечамбаран а, мероприятеш вовшахтохаран а план кечйар вовшахтуху комитетана дIедилла.

 

Нохчийн Республикин Куьйгалхо                  Р.А.Кадыров