Нохчийн Республикехь 2023-гIа шо Нохчийн меттан шо дIакхайкхоран хьокъехь Нохчийн Республикин Куьйгалхочун

Указ 28.11.2022 ш. Соьлжа-ГIала                                                                     №245 Нохчийн мотт, нохчийн халкъан культура, гIиллакхаш Iалашдаран, кхиоран, …

Нохчийн Республикехь 2023-гIа шо Нохчийн меттан шо дIакхайкхоран хьокъехь Нохчийн Республикин Куьйгалхочун ЧИТАТЬ